Tovade bilder

Sommarfröjd, 50 x 70 cm, 5000 kr

Längtan till barndomshemmet 50x 60 cm, 4700 kr

Midsommarblomster 50 x 70, 5000 kr
Sillgrsslor 60 x 80 cm, 7000 kr

Hem till byn 60 x 60 cm. 4500 kr
Barndomshemmet 70x70 cm. 5000 kr
Sista blomman för hösten , 50 x 70 cm, 4500 kr
Höstlöv faller 40 x 80 cm, 4000 kr
Hem till gärden, 50 x 50, 4000 kr
Fallfrukt, 40 x 55 cm, 3800 kr
Skånegårc 50 x 50 4000 kr
Hovdala slott, 50 x 50 cm 3500 kr
lomsterkruka 40 x 40 cm, 3000 kr
Ensama på sranden, 50x70 cm, 5500 kr
Längtan till fskeboden 30x80 cm, 6000 kr
Fåren trvs, 70 x 50 cm, 5000 kr